in

ฟันเหยิน

คนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเป็นใคร

ผู้คนที่ไม่ใช่คนสนิท


เขาพูดว่าอะไร

เก็บฟันหน่อย


ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างไร

นอยเสียใจ


คำนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณมากขนาดไหน

ไม่มากเพราะสามารถไปดัดฟันได้


อยากบอกอะไรกับคนๆนั้น

คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันอย่าดูถูกคนที่รูปลักษณ์ภายนอก


วิธีการที่ทำให้คุณก้าวข้ามความเจ็บปวดมาได้

ไม่สนใจคำดูถูกนั้นๆ


เพศ

หญิง


อายุ

15

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณจะแสดงเร็วๆนี้ หลังจากได้รับการอนุมัติ