เรื่อง "เล็ก" แต่เจ็บมาก คือ

คำพูด ที่คนพูดคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ ล้อเล่นแค่นี้เอง แต่สำหรับคนฟัง กลับไม่เคยเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยสักนิด เพราะคำเหล่านั้นสร้างความเจ็บปวดให้อย่างมหาศาล ซึ่งผลกระทบจากคำพูดนั้นยังคงฝังรากลึกอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตใจ

แคมเปญ เรื่อง "เล็ก" แต่เจ็บมาก จึงเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้แบ่งปัน 'คำ' ที่สร้างความเจ็บปวด เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่า คำพูดที่ใช้โดยไม่คิดจนกลายเป็นแผลในใจของคนฟังนั้น มีคำในลักษณะไหนบ้าง และเมื่อคนที่เคยใช้คำพูดเหล่านี้ได้เข้ามาเห็น จะได้เกิดความตระหนัก และลดหรือเลิก 'การหยอกล้อ' ที่สร้างบาดแผลในใจให้แก่กัน

Back to Top