เรื่องเล็ก ๆ ที่ไม่เล็กสำหรับคนฟัง

พูดเล่นแค่นี้เอง ไม่เห็นเป็นไรเลย ?
คิดว่าคนฟังเขาจะ 'ไม่เป็นไร' จริงๆ เหรอ ? เพราะบางคำพูด ที่คนพูดอาจจะรู้สึกขำๆ แต่คนฟังกลับไม่รู้สึกแบบนั้นเลย
เพราะมันสร้างความเจ็บปวดในแบบที่คนพูด ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามากมายขนาดไหน
Back to Top